Ωμοφόρια

[:en]test one[:el]ζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζ[:]

On crossing the imaginary line drawn from Punta Mala to Azuera the ships from Europe bound to Sulaco lose at once the strong breezes of the ocean. They become the prey of capricious airs that play with them for thirty hours at a stretch sometimes. Before them the head of the calm gulf is filled on most days of the year by a great body of motionless and opaque clouds.

Model: Lena Small, NYC
Stylish: Christian
Location: Brooklyn
Release Date: October 22, 2008
Photographer: Alex